ACTIVITATS MAS COLLTORT

TORNA

Les nostres activitats per escoles i instituts

Tallers de bosc i aprofitament de l’entorn
Sortides

​ Aquestes propostes començen i s’acaben a peu doncs transcorren dins el nostre entorn inmediat. No cal desplaçar-se en autocar.

Els nostres aliats
Transformació dels aliments
Activitats d’aventura

DEMANA MÉS INFORMACIÓ